Ugradni električni blok kotlovi2018-09-25T10:38:41+00:00

UGRADNI ELEKTRIČNI BLOK KOTLOVI

Uzidni električni blok kotao dostupan je u opsegu od 3kW do 12kW. Svi modeli ugradnih električnih blok kotlova se isporučuju kao trofazni. Modeli ugradnih električnih blok kotlova do 6kW se mogu prilagoditi da budu monofazni. Uzidni električni blok kotao je opremljen sa ekspanzionom posudom, termomanometrom, sigurnosnim ventilom, hidrostatom za zaštitu od niskog nivoa vode, cirkulacionom trostepenom pumpom, automatskim odzračnim ventilom, sigurnosnim termostatom, trostepenim radnim termostatom, utišanim kontaktorima i osiguračem. Uzidni električni blok kotao je jednostavan za ugradnju i upotrebu. Uzidni električni blok kotao ima pripremu za povezivanje sobnog analognog ili digitalnog termostata.

Za ugradnju uzidnih električnih blok kotlova potrebno je na vreme predvideti mesto za ugradnju u toku izrade projekta. Ugradna mera za ugradnju je samo 150 mm.

IMP 17


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 3 kW
 • Grejači (grejne grupe) 1+1+1 kW kW
 • Električni napon 220/3x400 V, N, PE, 50 Hz V
 • Opterećenje po fazi 4,5 A A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 2,5 | 2,5 | 2,5 mm²
 • Glavni osigurači 16 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 25 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 ᵒC
 • Termička zaštita 99 ᵒC
 • Radni pritisak 1,2-1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0.4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2.5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 7 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 7 krug
 • Dimenzije - Duzina x Širina x Visina 410x150x980 mm²
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
3 kW
Grejači (grejne grupe)
1+1+1 kW
Električni napon
220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
4,5 A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
2,5 | 2,5 | 2,5 mm²
Glavni osigurači
16 A
Maksimalna ogrevna površina**
25 m²
Maksimalna radna temperatura
75 ᵒC
Termička zaštita
99ᵒC
Radni pritisak
1,2-1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0.4 bar
Maksimalni radni pritisak
2.5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
7l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
7 krug
Dimenzije - Duzina x Širina x Visina
410x150x980 mm²
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 6 kW
 • Grejači (grejne grupe) 2+2+2 kW
 • Električni napon 220/3x400 V, N, PE, 50 Hz V
 • Opterećenje po fazi 10A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 20 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 50 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 ᵒC
 • Termička zaštita 99 ᵒC
 • Radni pritisak 1,2-1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0.4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2.5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 7 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 7 krug
 • Dimenzije - Duzina x Širina x Visina 410x150x980 mm²
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
6 kW
Električni napon
220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
10A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4 | 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
20A
Maksimalna ogrevna površina**
50 m²
Maksimalna radna temperatura
50ᵒC
Maksimalna radna temperatura
75ᵒC
Termička zaštita
99ᵒC
Radni pritisak
1,2-1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0.4 bar
Maksimalni radni pritisak
2.5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
7 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
7 krug
Dimenzije - Duzina x Širina x Visina
410x150x980 mm²
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 9 kW
 • Grejači (grejne grupe) 3+3+3 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz V
 • Opterećenje po fazi 14 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 20 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 75m²
 • Maksimalna radna temperatura 75ᵒC
 • Termička zaštita 99ᵒC
 • Radni pritisak 1,2-1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0.4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2.5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 7 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 7 krug
 • Dimenzije - Duzina x Širina x Visina 410x150x980 mm²
 • Težina 30kg
Snaga grejanja
9 kW
Grejači (grejne grupe)
3+3+3 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
14 A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4 | 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
20 A
Maksimalna ogrevna površina**
75 m²
Maksimalna radna temperatura
75 ᵒC
Termička zaštita
99ᵒC
Radni pritisak
1,2-1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0.4 bar
Maksimalni radni pritisak
2.5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
7l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
7 krug
Dimenzije - Duzina x Širina x Visina
410x150x980 mm²
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 12 kW
 • Grejači (grejne grupe) 4+4+4 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 19 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 25 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 100 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 ᵒC
 • Termička zaštita 99 ᵒC
 • Radni pritisak 1,2-1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0.4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2.5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 7 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 7 krug
 • Dimenzije - Duzina x Širina x Visina 410x150x980 mm²
 • Težina 30kg
Snaga grejanja
12 kW
Grejači (grejne grupe)
4+4+4 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
19A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4 | 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
25A
Maksimalna ogrevna površina**
100 m²
Maksimalna radna temperatura
100ᵒC
Maksimalna radna temperatura
75ᵒC
Termička zaštita
99ᵒC
Radni pritisak
1,2-1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0.4 bar
Maksimalni radni pritisak
2.5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
7 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
7 krug
Dimenzije - Duzina x Širina x Visina
410x150x980 mm²
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

KONTAKT

Impro d.o.o. ceni mišljenje svojih korisnika, pa su nam tako sva vaša pitanja i komentari vrlo značajni. Možete nas kontaktirati putem imejla i telefona, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo što preciznije i u što kraćem roku.

KONTAKT PRODAJE

KONTAKT PROIZVODNJE

KONTAKT
SERVISA I INSTALACIJE