Električni blok kotlovi2018-09-26T15:09:28+00:00

ELEKTRIČNI BLOK KOTLOVI

IMPRO električni blok kotao namenjen je za zagrevanje stambenih jedinica, poslovnih i proizvodnih prostora. U uslovima ograničenog prostora gde ne postoji priključak za gas ili neku drugu vrstu grejanja ovaj kotao sa svojim malim prihvatljivim dimenzijama, prepoznatljivim izgledom, kvalitetnom izradom, kompaktnom konstrukcijom i predstavlja idealan izbor za komforno grejanje.

IMPRO električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Izrađuje se u rasponu od 6 do 36kW instalisane snage u varijacijama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za podni sistem grejanja u sebi sadrže sabirnik i razdelnik do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.

Upravljanje električnim blok kotlom je automatski regulisano preko stepenastog kotlovskog radnog termostata. Svaka grejačka grupa se uključuje preko zasebnog kontaktora što daje mogućnost izbora angažovane snage, ovakav režim uključivanja doprinosi većoj ekonomičnosti i uštedi potrošnje električne energije.

IMP 15
IMP 16
IMP 3

IMP 15


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 3kW
 • Grejači (grejne grupe) 1,5+1,5 kW
 • Električni napon 220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 4,5 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 2,5 | 2,5 | 2,5 mm²
 • Glavni osigurači 16 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 25 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 10 l
 • Zapremina ekspanzione posude 5 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 6
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 420 x 200 x 680 mm
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
3kW
Grejači (grejne grupe)
1.5+1.5 kW
Električni napon
220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
4.5A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
2.5| 2.5 | 2.5 mm²
Glavni osigurači
16A
Maksimalna ogrevna površina*
25 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Radni pritisak
1,2 - 1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
10 l
Zapremina ekspanzione posude
5 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
6
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
420 x 200 x 680 mm
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 6kW
 • Grejači (grejne grupe)* 3x2 kW / 3+3 kW
 • Električni napon 220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 10A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 20 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 50 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 10 l
 • Zapremina ekspanzione posude 5 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 6
 • Cirkulaciona pumpa 60W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 680 x 420 x 200 mm
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
6kW
Grejači (grejne grupe)*
3x2 kW / 3+3 kW
Električni napon
220/3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
10A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4| 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
20A
Maksimalna ogrevna površina*
50 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Radni pritisak
1,2 - 1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
10 l
Zapremina ekspanzione posude
5 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
6
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
680 x 420 x 200 mm
Težina
30 kg

* Postoji opcija izbora jednog ili dva grejača
** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 9kW
 • Grejači (grejne grupe)* 3x3 kW / 6+3 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 16 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 20 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 75 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 10 l
 • Zapremina ekspanzione posude 5 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 6
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 420 x 200 x 680 mm
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
9kW
Grejači (grejne grupe)*
3x3 kW / 6+3 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
16A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4| 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
20A
Maksimalna ogrevna površina*
75 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Radni pritisak
1,2 - 1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
10 l
Zapremina ekspanzione posude
5 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
6
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
420 x 200 x 680 mm
Težina
30 kg

* Postoji opcija izbora jednog ili dva grejača
** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 12kW
 • Grejači (grejne grupe) 6+6 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 19 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 4 | 4 | 4 mm²
 • Glavni osigurači 25 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 100 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 10 l
 • Zapremina ekspanzione posude 5 l
 • Maksimalna zapremina vode 100 l
 • Dimenzije priključaka 1/2 ili 3/4 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 6
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 420 x 200 x 680 mm
 • Težina 30 kg
Snaga grejanja
12kW
Grejači (grejne grupe)
6+6 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
19A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
4| 4 | 4 mm²
Glavni osigurači
25A
Maksimalna ogrevna površina*
100 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Radni pritisak
1,2 - 1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
10 l
Zapremina ekspanzione posude
5 l
Maksimalna zapremina vode
100 l
Dimenzije priključaka
1/2 ili 3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
6
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
420 x 200 x 680 mm
Težina
30 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

IMP 16


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 18
 • Grejači (grejne grupe) 6+6+6 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 27 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 6 | 6 | 6 mm²
 • Glavni osigurači 50 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 150 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 15 l
 • Zapremina ekspanzione posude 8 l
 • Maksimalna zapremina vode 143 l
 • Dimenzije priključaka 3/4 ili 1 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 5
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 460 x 240 x 740 mm
 • Težina 35 kg
Snaga grejanja
18kW
Grejači (grejne grupe)
6+6+6 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
27A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
6 | 6 | 6 mm²
Glavni osigurači
50A
Maksimalna ogrevna površina**
150 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
15 l
Zapremina ekspanzione posude
8 l
Maksimalna zapremina vode
143 l
Dimenzije priključaka
3/4 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
5
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
460 x 240 x 740 mm
Težina
35 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 24
 • Grejači (grejne grupe) 8+8+8 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 36 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 6 | 6 | 6 mm²
 • Glavni osigurači 50 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 200 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 15 l
 • Zapremina ekspanzione posude 8 l
 • Maksimalna zapremina vode 172 l
 • Dimenzije priključaka 3/4 ili 1 coll
 • Maksimalan broj grejnih krugova 5
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 460 x 240 x 740 mm
 • Težina 35 kg
Snaga grejanja
24kW
Grejači (grejne grupe)
8+8+8 kW
Električni napon
3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
36A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
6| 6 | 6 mm²
Glavni osigurači
50A
Maksimalna ogrevna površina**
200 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Radni pritisak
1,2 - 1,6 bar
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
15 l
Zapremina ekspanzione posude
8 l
Maksimalna zapremina vode
172 l
Dimenzije priključaka
3/4 ili 1 coll
Maksimalan broj grejnih krugova
5
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
460 x 240 x 740 mm
Težina
35 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

IMP 3


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Snaga grejanja 36kW
 • Grejači (grejne grupe) 9+9+9+9 kW
 • Električni napon 3x400 V, N, PE, 50 Hz
 • Opterećenje po fazi 55 A
 • Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula 10 | 10 | 6 mm²
 • Glavni osigurači 50 A
 • Maksimalna ogrevna površina** 320 m²
 • Maksimalna radna temperatura 75 °C
 • Termička zaštita 99 °C
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Radni pritisak 1,2 - 1,6 bar
 • Minimalni radni pritisak 0,4 bar
 • Maksimalni radni pritisak 2,5 bar
 • Pritisak ekspanzione posude 1 bar
 • Zapremina kazana 20 l
 • Zapremina ekspanzione posude 12 l
 • Maksimalna zapremina vode 200 l
 • Dimenzije priključaka 5/4 coll
 • Cirkulaciona pumpa 60 W
 • Dimenzije - Dužina x Širina x Visina 500 x 300 x 770mm
 • Težina 40 kg
Snaga grejanja
36kW
Grejači (grejne grupe)
9+9+9+9 kW
Električni napon
E3x400 V, N, PE, 50 Hz
Opterećenje po fazi
55A
Presek napojnog kabla - Napajanje | Uzemljenje | Nula
10 | 10 | 6 mm²
Glavni osigurači
50A
Maksimalna ogrevna površina**
320 m²
Maksimalna radna temperatura
75°C
Termička zaštita
99°C
Minimalni radni pritisak
0,4 bar
Maksimalni radni pritisak
2,5 bar
Pritisak ekspanzione posude
1 bar
Zapremina kazana
20 l
Zapremina ekspanzione posude
12 l
Maksimalna zapremina vode
200 l
Dimenzije priključaka
5/4 coll
Cirkulaciona pumpa
60W
Dimenzije - Dužina x Širina x Visina
500 x 300 x 770 mm
Težina
40 kg

** Površina grejanja zavisi od stepena energetske efikasnosti objekta

KONTAKT

Impro d.o.o. ceni mišljenje svojih korisnika, pa su nam tako sva vaša pitanja i komentari vrlo značajni. Možete nas kontaktirati putem imejla i telefona, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo što preciznije i u što kraćem roku.

KONTAKT PRODAJE

KONTAKT PROIZVODNJE

KONTAKT
SERVISA I INSTALACIJE